Neen, je kan een evaluatie niet opnieuw afleggen.

Ben je gewettigd afwezig omdat je ziek bent of moet werken, dan kan je uitstel krijgen.
→ Bezorg je wettiging aan het secretariaat en contacteer meteen je docent.
→ De datum van de inhaalevaluatie staat op je lessenrooster.

Scroll naar boven