Internationalisering

GO! CVO Antwerpen neemt deel aan tal van vernieuwende Europese projecten. Elk jaar bepalen we thema’s waaraan we extra aandacht willen besteden, zoals uitval in het volwassenenonderwijs en digitale geletterdheid.

Door rond die thema’s projectmatig te werken, kan GO! CVO Antwerpen experimenteren, ervaringen uitwisselen met scholen en organisaties uit andere landen. Zo verbeteren we onze werking of ontwikkelen we nieuwe lestechnieken.

Momenteel lopen volgende Europese projecten:

20180528-Opleidingen (43)

DIDO in het kort

 • KA2 strategisch partnerschap, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
 • Het project loopt van oktober 2017 tot augustus 2020.
 • 6 partners uit België, Zwitserland, Finland, Nederland, Portugal en Denemarken

DIDO in het lang

GO! CVO Antwerpen zal gedurende 3 jaar samenwerken met 5 Europese partners aan het Erasmus+ project DIDO, dropping in the drop-outs. We gaan op zoek naar strategieën en tools om de uitval van cursisten in het volwassenenonderwijs te verminderen en hun motivatie te verhogen. We onderzoeken zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden de oorzaken van uitval en denken vervolgens na over mogelijke oplossingen. Op Europees niveau werken we concrete acties en tools uit om drop-out te verminderen. Deze tools worden uitgetest in alle partnerlanden en worden nadien samengebracht in een online toolkit die voor iedereen toegankelijk zal zijn.

DIDO in beeld

Volg ons op Facebook!

ATS2020 in het kort

 • KA3 – support for policy reform, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
 • Het project loopt van maart 2015 tot april 2018.
 • 7 partners uit België, Cyprus, Oostenrijk, Kroatië, Estland, Finland, Griekenland, Ierland, Litouwen, Spanje en Slovenië

ATS2020 in het lang

ATS2020 is een driejarig Europees experimenteel onderzoeksproject, dat tot doel heeft het (aan)leren en beoordelen van transversale vaardigheden bij leerlingen tussen 10-15 jaar te ondersteunen en te bevorderen.

Centraal in het ATS2020 project was de pilootfase in scholen, in de loop van het schooljaar 2016-17. Dit faciliteerde de toepassing van ePortfolio’s en innovatieve benaderingen in de deelnemende klassen. Het ATS2020 leermodel en My Learning Cycle werden gebruikt als leidraad.

ATS2020 in beeld

www.ats2020.eu
Volg ons op Twitter en Facebook!

Transform@ in het kort

 • KA2 strategisch partnerschap, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
 • Het project loopt van september 2016 tot augustus 2018.
 • 6 partners uit België, Spanje, Polen, Portugal, Griekenland

Transform@ in het lang

TransForm@ is een Europees project gericht op het bevorderen van de digitale transformatie van de commerciële sector. Dit gebeurt door de digitale en e-verkoop gerelateerde vaardigheden te bevorderen via:

 • een online cursus over e-verkoop waarin je o.a. leert hoe je je webshop best promoot, hoe je contact legt met je stakeholders en mogelijke klanten, hoe je de betaling van je producten best regelt etc.
 • een online spel om je e-verkoop gerelateerde vaardigheden in te oefenen.

Transform@ in beeld

Volg ons op Facebook!
Voor info over het project, het lesmateriaal en download van het Transform@ spel: http://transforma-project.eu/

Managing Money in het kort

 • KA2 strategisch partnerschap, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
 • Het project loopt van september 2015 tot augustus 2018.
 • 7 partners uit België, Engeland, Duitsland, Nederland, Slovenië en Noorwegen

Managing Money in het lang

De ‘Managing Money’ analyse toonde aan dat er behoefte is aan leerkansen op vlak van financiële geletterdheid voor volwassenen in Europa, vooral voor diegenen die nu ondervertegenwoordigd zijn in het volwassenenonderwijs. Het ‘Managing Money’ consortium ontwikkelde daarom een curriculum voor financiële geletterdheid voor volwassenen dat kan worden gebruikt door onderwijs -en trainingsorganisaties om diegenen die het meeste risico lopen op financiële moeilijkheden te begeleiden.

Om de implementatie van het curriculum te ondersteunen, ontwikkelde ‘Managing Money’ offline en online leermiddelen (waaronder een app) die financiële educatie in een alledaagse context plaatst waardoor financiële geletterdheid direct relevant wordt voor cursisten.

Managing Money in beeld

Docenten van GO! CVO Antwerpen kunnen bovendien nascholingen volgen in het buitenland of een buitenlandse collega bezoeken. Zo ervaren ze hoe in het buitenland wordt lesgegeven. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om lesmateriaal te ontwikkelen samen met Europese partnerorganisaties.

Contact

Dienst internationalisering
projects@cvoantwerpen.be

Via onze taalopleidingen kan je alvast je praktische kennis bijspijkeren van o.a. Engels, Frans, Spaans en een hele reeks andere talen.

Voor info over onze (taal)opleidingen klik hier.
For information about our (language) courses click here.