Internationalisering

GO! CVO Antwerpen neemt deel aan tal van vernieuwende Europese projecten. Elk jaar bepalen we thema’s waaraan we extra aandacht willen besteden, zoals uitval in het volwassenenonderwijs en digitale geletterdheid.

Door rond die thema’s projectmatig te werken, kan GO! CVO Antwerpen experimenteren, ervaringen uitwisselen met scholen en organisaties uit andere landen. Zo verbeteren we onze werking of ontwikkelen we nieuwe lestechnieken.

Leraren van GO! CVO Antwerpen kunnen bovendien nascholingen volgen in het buitenland of een buitenlandse collega bezoeken. Zo ervaren ze hoe in het buitenland wordt lesgegeven. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om lesmateriaal te ontwikkelen samen met Europese partnerorganisaties. Op die manier kan jij als cursist aan de slag met uitstekend lesmateriaal!

Momenteel loopt volgend Europees project:

20180528-Opleidingen (43)

DIDO in het kort

  • KA2 strategisch partnerschap, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
  • Het project loopt van oktober 2017 tot augustus 2020.
  • 6 partners uit België, Zwitserland, Finland, Nederland, Portugal en Denemarken

DIDO in het lang

GO! CVO Antwerpen werkte gedurende 3 jaar samen met 5 Europese partners aan het Erasmus+ project DIDO, dropping in the drop-outs. We gingen op zoek naar strategieën en tools om de uitval van cursisten in het volwassenenonderwijs te verminderen en hun motivatie te verhogen. We onderzochten zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden de oorzaken van uitval. Vervolgens dachten we na over mogelijke oplossingen. Op Europees niveau werkten we concrete acties en tools uit om drop-out te verminderen. Deze tools werden uitgetest in alle partnerlanden en nadien samengebracht in een online toolkit die voor iedereen toegankelijk is.

Meer weten

Contact

Dienst internationalisering
projects@cvoantwerpen.be

Via onze taalopleidingen kan je alvast je praktische kennis bijspijkeren van o.a. Engels, Frans, Spaans en een hele reeks andere talen.

Voor info over onze (taal)opleidingen klik hier.
For information about our (language) courses click here.