Advies- en overlegorgaan

De schoolraad bestaat o.a. uit personeelsleden en cursisten van GO! CVO Antwerpen. Zij geven advies over:

  • alles wat de algemene organisatie van het CVO aangaat
  • het werkplan van het CVO
  • de werving van cursisten
  • de lestijden
  • het centrumreglement

In de schoolraad zetelen:

  • drie leden van het personeel
  • drie meerderjarige cursisten
  • twee leden die gekozen worden uit het lokale socio-economische en culturele milieu

Ook de directeur van GO! CVO Antwerpen woont de vergaderingen bij.

Verkiezingen

Om de twee jaar organiseert GO! CVO Antwerpen verkiezingen bij het personeel en de meerderjarige cursisten.

Contact

Wil je contact opnemen met de leden van de schoolraad? Stuur dan een mailtje naar schoolraad@cvoantwerpen.be.

Scroll naar boven