Proeven

Proeven

Talen

 • Je kan een online niveautest thuis afleggen, zo start je meteen op het juiste niveau.
 • Kies de taal die je wenst te volgen en klik onderaan op de knop ‘Schrijf je online in’. Dan zie je het volledige opleidingsaanbod. Kies je niveau en klik op de blauwe knop ‘Test je niveau’.

Nederlands voor anderstaligen (NT2):

 • Wens je een instaptest af te leggen voor NT2 (Nederlands voor anderstaligen)? Meld je op voorhand aan via info@cvoantwerpen.be.

Diploma secundair onderwijs

Ook voor sommige modules binnen de opleidingen diploma secundair onderwijs kan je proeven afleggen om je kennis te bewijzen en eventueel een vrijstelling te verkrijgen. Zo duurt je opleiding niet langer dan strikt noodzakelijk.

Je kan op afspraak proeven afleggen op één van onze campussen:

 • Draag steeds een mondmasker
 • Leg online je afspraak vast.*

*Na je inschrijving geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer dan zeker je ongewenste mail of spambox. Je mag niet langskomen als je geen bevestiging gekregen hebt. Sommige sessies zijn immers volzet.

Wat na de proef?

Maak een afspraak met de trajectbegeleider van de opleiding. Op basis van je resultaten op deze proef, je vroegere schoolcarrière en eventuele werkloopbaan, stel je samen een traject op. Met het trajectblad dat je van de trajectbegeleider ontvangt, schrijf je je in.

20180528-Opleidingen (9)

Onze tarieven

Een lijst van de verschillende tarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020-2021 vind je hier.

(1) OPGELET: Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding. 

(2) Kijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze vrijstellingen.

Wat meebrengen?

 • Een geldig identiteitsbewijs of document wettig verblijf.*
 • Bewijs van toelating tot de opleiding (diploma, getuigschrift, …)
 • Eventueel een geldig attest als bewijs van recht op volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld. Hier vind je een handig overzicht van de meest voorkomende attesten. Ontvang je een werkloosheidsuitkering of zit je in je beroepsinschakelingstijd? Dan kan je ook zelf het VDAB-attest afdrukken via de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’.
 • Betaling kan met cash geld, via Bancontact of met opleidingscheques. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.

* We lezen je gegevens in met een ID-lezer. GO! CVO Antwerpen respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgende persoonsgegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

Jouw kortingen

In bepaalde gevallen heb je recht op een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, of kan je betalen met opleidingscheques.

 • Je hebt geen recht op opleidingscheques als je al in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (gradudaat, bachelor, master, lerarenopleiding, …) tenzij in het kader van loopbaanbegeleiding.
 • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan heb je recht op een extra tegemoetkoming (de overheid betaalt meer dan de helft van de opleidingscheques terug).

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor cursisten die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.

Meer informatie hierover krijg je bij ons secretariaat.

Om van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het teveel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3 van de cursus) het attest indient.

Opleidingscheques

 • Voor meer informatie, of om opleidingscheques te bestellen, ga je naar de website van de VDAB.
 • Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
 • Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen paniek. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.
 • Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan zo snel mogelijk aan een secretariaatsmedewerker van GO! CVO Antwerpen.
 • De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

Jouw vrijstellingen

Je kan vrijstellingen voor bepaalde modules krijgen op basis van:

 • vorige rapporten
 • attesten en getuigschriften van een andere of gelijkaardige opleiding
 • ervaring
 • proeven

Bekijk de voorwaarden >>

Breng alle documenten dus zeker mee tijdens de infoavond. Je trajectbegeleider helpt je hiermee verder.