Inschrijven

Inschrijven:

Wil je je inschrijven? Dat kan dan op volgende manieren:

Inschrijven voor cursussen Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Je kan je niet online inschrijven voor de cursussen NT2. Ga langs op één van onze secretariaten voor meer informatie. Raadpleeg voor je langskomt de openingsuren. Je kan ook telefonisch contact opnemen via het nummer +32 3 376 12 00. Ben je nog geen cursist bij GO! CVO Antwerpen en wil je inschrijven voor een NT2-cursus (centrum)? Dat kan vanaf 28 juni 2022.

Spreek je nog geen Nederlands of heb je nog nooit Nederlandse les gevolgd? Ga eerst langs bij Atlas of het Agentschap Integratie en Inburgering. Je kan je niet meteen inschrijven bij GO! CVO Antwerpen.

Inschrijven voor andere opleidingen 

Ben je al cursist?

Ben je nog geen cursist?

 • Wil je je inschrijven voor een specifieke opleiding? Dat kan via onze website vanaf 7 juni 2022. Ga naar de opleidingspagina van je keuze op deze website. Daar kan je je onmiddellijk inschrijven via de groene knop.
 • Wil je je Diploma secundair onderwijs behalen (Tweedekansonderwijs) of wil je enkel een beroepsgerichte opleiding volgen? Volg dan eerst een infosessie en schrijf je daarna in.

Inschrijven op het secretariaat

Lukt het niet om je via MijnCVO of de website in te schrijven? Dan kan je ook terecht op het secretariaat.

Wanneer inschrijven?

Huidige cursisten kunnen inschrijven vanaf 30 mei 2022. Ben je nog geen cursist bij GO! CVO Antwerpen? Dan kan je inschrijven vanaf 7 juni 2022.
Je inschrijven doe je bij voorkeur voor de start van een module en uiterlijk vóór een derde van de lestijden verstreken zijn. Sommige modules zijn echter al sneller volzet. Wacht dus niet te lang met je in te schrijven.

20180528-Opleidingen (9)

Infomomenten

Bekijk het overzicht van onze infomomenten hier.

Niveau- of vrijstellingsproeven

Voor de opleiding Diploma secundair onderwijs en de vreemde talen kan je niveau- of vrijstellingsproeven afleggen. Meer informatie vind je hier.

Planning opleidingen 

Alle informatie op de website is onder voorbehoud; lesmomenten, leslocaties en opleidingen kunnen nog wijzigen.

Centrumreglement

Als je je inschrijft bij GO! CVO Antwerpen, verklaar je je akkoord met ons centrumreglement >>

Onze tarieven

Een lijst van de verschillende tarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022-2023 vind je hier. (Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.)

(1) OPGELET: Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding (startdatum van september tot december en startdatum van januari tot augustus). 

(2) Kijk bij ‘Jouw vrijstellingen’ of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

(3) Als je na 01/09/2019 voor de 4de keer binnen zes schooljaren inschrijft voor dezelfde module (uitgezonderd voor de open modules), betaal je €3/LT inschrijvingsgeld indien je geen volledige vrijstelling geniet en €1,5/LT indien je een volledige vrijstelling van betaling geniet.

(4) Voor de opleidingen aanvullende algemene vorming en de geletterdheidsmodules betaal je wel inschrijvingsgeld (€1,5/LT) als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of hoger.

Wat meebrengen?

 • Een geldig identiteitsbewijs of document wettig verblijf.*
 • Bewijs van toelating tot de opleiding (diploma, getuigschrift, …)
 • Eventueel een geldig attest als bewijs van recht op volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld.
 • Betaling kan met cash geld, via Bancontact of met opleidingscheques. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.

* We lezen je gegevens in met een ID-lezer. GO! CVO Antwerpen respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgende persoonsgegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

Jouw kortingen

In bepaalde gevallen heb je recht op een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, of kan je betalen met opleidingscheques.

 • Je hebt geen recht op opleidingscheques als je al in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs (graduaat, bachelor, master, lerarenopleiding, …) tenzij in het kader van loopbaanbegeleiding.
 • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan heb je recht op een extra tegemoetkoming (de overheid betaalt meer dan de helft van de opleidingscheques terug).

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor cursisten die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking.

Meer informatie hierover krijg je bij ons secretariaat.

Om van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het te veel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3 van de cursus) het attest indient.

Opleidingscheques

 • Meer informatie over opleidingscheques vind je hier.>>
 • Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
 • Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen paniek. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.
 • Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan zo snel mogelijk aan een secretariaatsmedewerker van GO! CVO Antwerpen.
 • De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

Jouw vrijstellingen

Je kan vrijstellingen voor bepaalde modules krijgen op basis van:

 • vorige rapporten
 • attesten en getuigschriften van een andere of gelijkaardige opleiding
 • ervaring
 • proeven

Bekijk de voorwaarden >>

Meer info over de proeven vind je hier >>

Breng alle documenten dus zeker mee tijdens de infosessie. Je trajectbegeleider helpt je hiermee verder.

Proeven

Je kan ook proeven afleggen. Op basis van je resultaten gaan we na welke modules je nog moet volgen. Je persoonlijk traject duurt dus niet langer dan strikt noodzakelijk.

Meer info over de proeven vind je hier >>