Klik op de tabs hieronder voor meer informatie.

Kostprijs en kortingen

 1. Inschrijvingsgeld en cursusgeld

  Voor elke cursus betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld.Het inschrijvingsgeld is vastgelegd door de overheid. Het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs bedraagt standaard €1,5 per lestijd.
  Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van:

  • de opleidingen Nederlands tweede taal (NT2) – richtgraad 2, 3 en 4: het standaardtarief bedraagt €0,6 per lestijd
  • de opleidingen Aanvullende algemene vorming (AAV) en Geletterdheidsmodules: je betaalt geen inschrijvingsgeld als je nog geen diploma secundair onderwijs hebt.

  In bepaalde gevallen het je recht op gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.
  Om van een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij je inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het te veel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3de van de cursus) het attest indient.
  Het cursusgeld omvat kosten voor extra kopieën, materiaal, …

 2. Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

 3. Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

  Je betaalt geen inschrijvingsgeld als je op moment van inschrijving:

  • nog geen diploma secundair onderwijs behaald hebt en ingeschreven bent voor de opleiding Aanvullende algemene vorming of een geletterdheidsmodule
  • materiele hulp geniet (asielzoekers)
  • het statuut van tijdelijke bescherming bezit
  • een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of ten laste bent van deze categorieën
  • als gedetineerde verblijft in één van de Belgische strafinrichtingen
  • inburgeraar bent en een inburgeringscontract ondertekende voor 1/9/23 en ingeschreven bent voor een opleiding NT2 richtgraad 1 (overgangsmaatregel)
  • inburgeraar bent en een inburgeringscontract tekende of een inburgeringsattest behaalde voor een opleiding NT2 richtgraad 2
  • een inkomen verwerft via een inschakelings- of werkloosheidsuitkering voor een opleiding die je volg in het kader van een door VDAB erkend traject naar werk
  • niet-werken, verplicht ingeschreven werkzoekend bent en nog geen recht op een inschakelingsuitkering hebt verworven.
 4. Plafond inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum €300 per semester per opleiding. Dit maximumbedrag geldt ook voor inschrijvingen voor dezelfde opleiding bij een ander CVO. Het inschrijvingsgeld van deze opleiding wordt dan samen bekeken over de centra heen.
  Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december, of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de cursus bepaalt tot welke periode de cursus gerekend wordt. De einddatum van de module heeft hierbij geen belang. Wanneer je tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaal je per gevolgde opleiding maximaal €300 inschrijvingsgeld.

 5. Verhoogd inschrijvingsgeld

  Volgde je binnen een periode van 6 schooljaren eenzelfde module al 3 keer? Dan betaal je vanaf de 4de keer dat je in die periode inschrijft, een verhoogd tarief. Je betaalt dan:

  Normaal tariefVerhoogd tarief

  vanaf de 4de inschrijving

  Standaardtarief€1,5€3,0
  Standaardtarief NT2 RG2, RG3 en RG4€0,6€3,0
  Gedeeltelijke vrijstelling€0,3€3,0
  Volledige vrijstelling€0,0€1,5

  Dit verhoogd inschrijvingsgeld telt niet mee in het maximumbedrag van €300 per semester per opleiding.

  Het verhoogd inschrijvingsgeld is niet van toepassing voor Open modules en voor opleidingen Nederlands tweede taal – richtgraad 1.

Voordelen en premies

 1. Vlaams opleidingsverlof

  Als je als werknemer in de privésector werkt in Vlaanderen heb je onder bepaalde voorwaarden recht om voor beperkte tijd op het werk afwezig te zijn om opleiding te volgen of te studeren met behoud van loon. Hiervoor kan je gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof (VOV).

  Een opleiding geeft recht op VOV als ze bij de start van de opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

  Je kan maximaal 125 uur VOV per schooljaar opnemen. Hiervoor moet je voor minstens 32 lestijden ingeschreven zijn. Als je ingeschreven bent voor minstens 32 lestijden, komen stage-uren en afstandsuren eveneens in aanmerking voor VOV.

  Op je inschrijvingsfiche staat het ODB-nummer dat je nodig hebt om VOV aan te vragen. Als de opleiding niet in aanmerking komt voor VOV staat er ‘nvt’ (niet van toepassing).

  Als je recht hebt op VOV, bezorg je je inschrijvingsfiche(s) van de cursus(sen) waarvoor je verlof wil opnemen binnen de 15 dagen na jouw inschrijving aan de werkgever.

  Het is belangrijk dat je deelneemt aan de evaluaties. Dit is een voorwaarde voor het krijgen van het verlof.

  Het VOV mag opgenomen worden vanaf 1 dag voor de startdatum tot en met 2 dagen na de einddatum van de cursus (zie inschrijvingsfiche).

  Meer info? Vlaams opleidingsverlof | Vlaanderen.be

 2. Vlaamse opleidingscheques

  Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je bent een werknemer of interimkracht én
   • je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest of
   • je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Je hebt geen diploma hoger onderwijs.

  Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan. (Breng je POP-attest mee als je je opleidingscheques binnenbrengt.)

  Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof én dat je zelf je opleiding betaalt. Betaalt je werkgever je opleiding, dan kan je geen opleidingscheques gebruiken.

  • Je volgt een opleiding die ook in aanmerking komt voor Vlaams opleidingsverlof (VOV). In dat geval staat er een ODB-Y-nummer op jouw inschrijvingsformulier.
 3. Vlaams opleidingskrediet

 4. Groeipakket

  Ben je jonger dan 25 jaar? Dan heb je recht op het groeipakket als je minimum 17 uur per week les volgt en regelmatig aanwezig bent.

 5. Premies

 6. KMO-portefeuille

Vrijstellingen (EVC-EVK)

Studiebewijzen

Ziekte en afwezigheden

Uitschrijvingen en terugbetalingen

Onze IT-systemen

 1. Moodle

 2. Mijn CVO

Gratis en voordelige software

Scroll naar boven