ISO 9001

GO! CVO Antwerpen kreeg opnieuw een ISO-certificering in 2016.

De standaard ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Om vaarbewijzen te kunnen afleveren is deze ISO-audit een noodzaak binnen de maritieme opleidingen.

En net zoals vorig jaar ging de kwaliteitscontrole breder: o.a. HBO5 Informatica, HBO5 Boekhouden, bedrijfsbeheer, de dienst projecten en het OLC werden ook doorgelicht.

Het auditverslag was positief: “Er werden belangrijke, structurele verbeteringen aangebracht aan het kwaliteitssysteem. De algemene indruk is dat er door iedereen in de organisatie hard gewerkt en consequent verbeterd werd.”

iso-9001