Integratie HBO5-opleidingen in de AP Hogeschool

Integratie HBO5-opleidingen in de AP Hogeschool

Vanaf 1 september 2019 integreren onze HBO5-opleidingen, Informatica en Boekhouden, naar de AP Hogeschool. Wat betekent dat voor jou? 

Vanaf academiejaar 2019-2020 zal AP Hogeschool graduaats-, bachelor- en masteropleidingen aanbieden. De huidige HBO5-opleidingen worden in de toekomst allemaal graduaatsopleidingen.

Ben je nog geen cursist bij GO! CVO Antwerpen? 

Nieuwe studenten schrijven vanaf nu in aan de AP hogeschool. Meer info vind je hier.

Volg je momenteel een HBO5-opleiding bij GO! CVO Antwerpen?

Ben je cursist bij GO! CVO Antwerpen? En rond je je opleiding nog vóór 1 september 2019 af? Dan studeer je af aan GO! CVO Antwerpen en ontvang je een diploma uitgereikt door GO! CVO Antwerpen in samenwerking met de AP Hogeschool. Rond je je opleiding ná 1 september 2019 af? Dan ontvang je een diploma uitgereikt door de AP Hogeschool.

Registratie kandidaat-student 2 april 

Studeer je dit schooljaar niet af? Dan ben je op 2 april welkom op GO! campus Hoboken om je, uiteraard niet-bindend, te registreren als kandidaat-student bij AP Hogeschool. Je kan op dit registratiemoment ook terecht voor individuele vragen over je vervolgtraject aan AP.

Door je registratie als kandidaat-student kan je in een latere fase je definitieve inschrijving voor een gedeelte online verder afwerken in het studentenadministratiesysteem van AP. De registratie duurt tien minuutjes (neem je identiteitskaart mee!). De dienst onderwijs- en studentenadministratie van AP is aanwezig ter ondersteuning.

Waar vind ik meer info over de overstap? 

Om je zo goed mogelijk in te lichten over de overstap naar AP Hogeschool in september 2019, werd het platform Samen Uniek gelanceerd. Op dit platform vind je informatie terug over wat de integratie voor jouw HBO5-opleiding inhoudt. Bovendien kan je er terecht voor achtergrondinformatie over de integratie en mogelijk vind je meteen een antwoord op je prangende vraag in de lijst met Frequently Asked Questions.

Volg de recente ontwikkelingen en hou de Samen Uniek zeker regelmatig in het oog. Dit platform zal geregeld aangevuld worden met nieuws over de organisatie van de graduaats- en educatieve opleidingen.

Vervolg van de opleiding

Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met je HBO5-opleiding, maar pas na 1 september 2019 je diploma zal behalen, zijn er twee mogelijkheden:

Heb je op 1 september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van de “oude” opleiding behaald? Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 nog je “oude” diploma te behalen. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de “nieuwe” opleiding, met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde. Als je het diploma na afloop van het academiejaar 2020-2021 nog niet hebt behaald, moet je alsnog overstappen naar de “nieuwe” opleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen verkrijgen.

Heb je op 1 september 2019 minder dan 1/3 van de lestijden van de “oude” opleiding behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de “nieuwe” opleiding. Ook in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor de nieuwe graduaatsopleidingen wordt vanaf 1 september 2019 op dezelfde manier berekend als voor bacheloropleidingen. Op de AP Hogeschool spreken ze niet meer over lesuren, maar studiepunten.

Nu betaal je 1,50 euro inschrijvingsgeld in het CVO per lestijd met een maximum van 300 euro per semester. In het hoger onderwijs betaal je een vast bedrag (€ 234,10) én een bedrag per opgenomen studiepunt (€ 11,20 per studiepunt als je geen recht hebt op een studiebeurs). Volg je voltijds les? Dan neem je jaarlijks 60 studiepunten op. Je betaalt dan maximaal 922,30 euro inschrijvingsgeld voor een heel academiejaar.

Uiteraard kan je wel beroep doen op een studietoelage en sociale voorzieningen. Meer informatie over studiekosten vind je hier.

Het behouden van de kinderbijslag was bij een CVO mogelijk als je minstens 13u/week les had. Zodra je opleiding deel uitmaakt van een hogeschool of universiteit, is dat mogelijk als je minstens 27 studiepunten opneemt in een academiejaar (27 studiepunten is iets minder als de helft van een voltijds pakket).

Leerkrediet

De AP Hogeschool werkt voor zijn bachelor –en masteropleidingen met een systeem van leerkrediet. De graduaatsopleidingen (HBO5) zullen deze regeling niet gebruiken.

Heb je nog vragen?

Wens je nog toelichting en hulp bij je keuzes, contacteer dan zeker je trajectbegeleider.

Heb je vragen specifiek voor AP ?

Aarzel niet om het vragenformulier in te vullen. Je hoeft dus niet te wachten tot ze op het Samen Uniek platform gepost worden.

AP Infomomenten

Geen reactie's

Geef een reactie