bedrijfsbeheer

je profiel

je opleiding

wat leer je cursusaanbod locatie kostprijs

stap 1

toelatings- voorwaarden studiebewijzen

stap 2

vrijstellingen proeven

stap 3

trajectgesprek

stap 4

je inschrijving praktisch

meer info

contact

je profiel

Stroomt er ondernemersbloed door je aderen? Of droomde je altijd al van een eigen zaak? Heb je een neus voor nauwkeurigheid, planning en wil je verantwoordelijkheid dragen? Behaal dan je attest bedrijfsbeheer.

 

 

To top

je opleiding

modulair, wat is dat?

Al onze opleidingen bestaan uit een aantal modules. Een module is een lessenpakket van een aantal lesuren.De volgorde waarin je de verschillende modules volgt, kies je grotendeels zelf. Let wel, soms moet je eerst geslaagd zijn voor de (basis)modules, alvorens je naar de volgende kan gaan. Je kan kiezen voor een programma in OpenCVO (thuis studeren) of een combinatie van thuis studeren en naar de les komen. Je kan ook je modules à la carte kiezen. Je trajectbegeleider helpt je je traject uit te stippelen.

wat leer je?

Bij de oprichting van een eigen zaak komt heel wat kijken. De opleiding bedrijfsbeheer geeft je de vereiste bagage mee. Je verwerf inzicht in betalingstechnieken, kredietverlening en allerhande administratieve procedures. Ook de wetten en de regelgeving voor startende ondernemers of zelfstandigen komen aan bod. Je behaalt het getuigschrift bedrijfsbeheer en daarmee voldoe je aan de verplichtingen om te kunnen starten als zelfstandig ondernemer.

De opleiding bedrijfsbeheer bestaat uit twee modules.

  • In de module zelfstandig ondernemen (60 lestijden) leer je hoe je een goed ondernemer kan worden. Je leert de verschillende rechtsvormen van een onderneming en krijgt een overzicht van de verplichte verzekeringen.
  • In de module ondernemingsplan (100 lestijden) stel je onder begeleiding van je docent een ondernemingsplan op voor je eigen zaak en leer je de haalbaarheid ervan inschatten. Je past ook de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van een ondernemer toe in concrete situaties.

Bekijk de verschillende modules binnen de opleiding bedrijfsbeheer.

 

duur van de opleiding

Deze opleiding bestaat uit modules van 60 of 100 lestijden waarbij één lestijd 50 minuten duurt.

  • De modules worden in gecombineerd onderwijs aangeboden. Dit wil zeggen dat je naast de lesmomenten in de klas nog online les- en oefenmateriaal krijgt via de elektronische leeromgeving Moodle. Zo kan je thuis verder oefenen en in contact blijven met je docent en medecursisten.
  • Verwerk je de leerstof liever volledig thuis op je eigen tempo en onder begeleiding van je docent? Dan kan je de opleiding bedrijfsbeheer ook in afstandsonderwijs volgen. Je komt slechts een paar maal naar het CVO. Je verwerkt de leerstof dus zelfstandig via de elektronische leeromgeving, terwijl de docent je vanop afstand opvolgt en ondersteunt.

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijke trajecten en het aandeel afstandsonderwijs en duur per traject.
 

locatie

De lessen gaan door op GO! campus Hoboken en GO! campus Ruggeveld.

 

cursusaanbod

We organiseren deze opleiding overdag, ’s avonds en via OpenCVO. Je kan starten op verschillende momenten. Op welke dagen je precies les hebt, vind je in dit overzicht terug.

Bekijk het cursusaanbod.

 

kostprijs

Je betaalt altijd cursusgeld + inschrijvingsgeld.
Als je een aantal losse modules volgt, dan schrijf je je per module in. Je betaalt dan naast het gewone inschrijvingsgeld (€ 1,50 per lestijd), voor elke module ook cursusgeld (kopieën, gebruik van het leerplatform, gebruik van de informaticafaciliteiten ...).


Bereken de kostprijs van je opleiding.
Als je een geldig attest kan voorleggen, betaal je een verminderd of zelfs geen inschrijvingsgeld. Mogelijk kom je ook in aanmerking voor opleidings- en loopbaancheques.

Voor meer informatie over de tarieven, kijk je hier.

To top

stap 1 - toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je ofwel voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (= 18 jaar zijn), ofwel ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs (breng je schoolattest mee!).

Je legt eerst een oriënteringsproef af. Tijdens deze proef worden je ICT-vaardigheden, rekenvaardigheid en kennis van het Nederlands getest. Op basis van het resultaat stelt de trajectbegeleider met jou je traject samen. Om je kans tot slagen te verhogen, heb je nood aan een goede basiskennis Nederlands, een basiskennis rekenvaardigheid en een basiskennis computergebruik.

 

 

To top

stap 2 - vrijstellingen

Op basis van attesten en getuigschriften van andere opleidingen, kan je ook vrijstellingen krijgen. Je trajectbegeleider helpt je hiermee verder. Breng de documenten dus zeker mee als je je inschrijft.


leg proeven af

Heb je al wat ervaring of volgde je een gelijkaardige opleiding in het verleden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen. Je legt hiervoor eerst een aantal proeven af. Vervolgens gaan we op basis van je resultaten na welke modules je nog moet volgen. Je persoonlijk traject duurt dus niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Op deze data kan je proeven afleggen.

stap 3 - trajectgesprek

Maak een afspraak voor een trajectgesprek bij de contactpersoon van deze opleiding.

 

 

To top

stap 4 - je inschrijving

praktisch

Om je te verzekeren van een vlotte inschrijving, bekijk je best op voorhand deze informatie. Zo weet je welke documenten je zeker nodig hebt, waar je je kan inschrijven en wanneer je op CVO Antwerpen terechtkan voor proeven.

 

 

To top

contact

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met trajectbegeleider Nathalie Droshout.

nathalie.droshout(at)cvoantwerpen.be

03 821 06 57