Schrijf je in

Schrijf je in

Onze tarieven

Jouw kortingen

inschrijvingsgeld? opleidings- cheques?

Jouw vrijstellingen

Leg proeven af

Kom langs en schrijf je in

Waar? Wat moet je meenemen?

Onze tarieven

Een lijst van de verschillende tarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2018-2019 vind je hier.  

Bereken de kostprijs van je opleiding(en) of module(s) op deze pagina.   

*OPGELET: Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 300 euro per semester per opleiding. Dat geldt zowel voor de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs als voor hbo5.

**Kijk hieronder of je in aanmerking komt voor deze vrijstellingen.

To top

Jouw kortingen

In bepaalde gevallen heb je recht op een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, of kan je betalen met opleidingscheques

  • Je hebt geen recht op opleidingscheques als je al in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs  (gradudaat, bachelor, master, lerarenopleiding, …) tenzij in het kader van loopbaanbegeleiding
  • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan heb je recht op een extra tegemoetkoming (de overheid betaalt meer dan de helft van de opleidingscheques terug).

 

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld 

  • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor cursisten die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
  • De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.  

Meer informatie hierover, krijg je bij ons secretariaat of vind je op deze website.

 

Om van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het teveel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3 van de cursus) het attest indient.

 

Opleidingscheques

Voor meer informatie, of om opleidingscheques te bestellen, ga je naar de website van de VDAB.

Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten. Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen paniek. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen. Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan zo snel mogelijk aan een secretariaatsmedewerker van GO! CVO Antwerpen. De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

To top

Jouw vrijstellingen

Heb je al voorkennis van een of meerdere modules, maar kan je dit niet bewijzen met een attest? Leg dan eerst een niveau- of vrijstellingsproef af.

 

Taalopleidingen

Voor de taalopleidingen testen we je kennis van de taal en verwijzen we je door naar het juiste niveau.

Wanneer je de instaptesten Nederlands voor anderstaligen (NT2) kan afleggen, vind je in dit overzicht.

Wanneer je de proeven vreemde talen kan afleggen, vind je in het overzicht hieronder.

 

Andere opleidingen

Ook voor sommige modules binnen de opleidingen tweedekansonderwijs en bedrijfsbeheer kan je proeven afleggen om je kennis te bewijzen en eventueel een vrijstelling te verkrijgen.

 

Wat na de proef?

To top

Op deze data kan je proeven afleggen

Klik op het agenda item voor de locatie en kopieer de afspraak naar je agenda.

To top

Kom langs en schrijf je in

Waar en wanneer?

Hier vind je de openingsuren van de verschillende campussen 

 

Wat meebrengen?

 

* We lezen je gegevens in met een ID-lezer. GO! CVO Antwerpen respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgende persoonsgegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

Educatief verlof?

Werk je in de privésector en volg je een erkende opleiding? Dan heb je misschien recht op ‘betaald educatief verlof’. Dat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden afwezig mag zijn op je werk en dat je loon doorbetaald wordt.

Meer weten? Neem een kijkje op deze website.

Wil je hiervan gebruiken? Meld het dan bij je inschrijving.

 

 

To top