onze tarieven

jouw kortingen

jouw vrijstellingen

Leg proeven af

kom langs en schrijf je in

Waar en wanneer kan je je inschrijven? Hoeveel bedragen de tarieven? Welke documenten heb je nodig? Scroll of klik op bovenstaande tegels voor meer info. 

 

onze tarieven

Een overzicht van de verschillende tarieven van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2016-2017 vind je hier. Je vindt deze info ook per module bij de opleidingsinfo, onder ‘kostprijs van de opleiding’.

To top

jouw kortingen

In bepaalde gevallen heb je recht op een volledige vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, of kan je betalen met opleidingscheques.

 

 • Je hebt geen recht op opleidingscheques als je al in het bezit bent van een diploma hoger onderwijs  (gradudaat, bachelor, master, lerarenopleiding, …) tenzij in het kader van loopbaanbegeleiding
 • Heb je geen diploma secundair of hoger onderwijs, dan heb je recht op een extra tegemoetkoming (de overheid betaalt meer dan de helft van de opleidingscheques terug).

 

volledige of gedeeltelijke vrijstelling: 

 • De volledige vrijstelling geldt onder meer voor cursisten die materiële hulp genieten, een leefloon ontvangen, werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd of in een erkend traject naar werk, inburgeraars en gedetineerden.
 • De gedeeltelijke vrijstelling geldt onder meer voor personen die een werkloosheidsuitkering krijgen, of mensen met een functiebeperking. Ook wie vanuit de basiseducatie doorstroomt, kan onder bepaalde voorwaarden van een gedeeltelijke vrijstelling genieten.  

Meer informatie hierover, krijg je bij ons secretariaat of vind je op deze website.

Om van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld te genieten, heb je een attest nodig. Je kan het overzicht hier raadplegen. Breng dit attest mee bij inschrijving. Als je geen geldig attest kan voorleggen, betaal je het volledige bedrag. Je kan het teveel betaalde bedrag terug krijgen als je binnen 30 dagen en uiterlijk voor het registratiemoment (1/3 van de cursus) het attest indient.

 

opleidingscheques

Voor meer informatie, of om opleidingscheques te bestellen, ga je naar de website van de VDAB.

Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten. Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen paniek. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen. Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan zo snel mogelijk aan een secretariaatsmedewerker van GO! CVO Antwerpen. De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.

 

 

To top

jouw vrijstellingen

Heb je al voorkennis van een of meerdere modules, maar kan je dit niet bewijzen met een attest? Leg dan eerst een niveau- of vrijstellingsproef af.

 

taalopleidingen

Voor de taalopleidingen testen we je kennis van de taal en verwijzen we je door naar het juiste niveau.

Wanneer je de instaptesten Nederlands voor anderstaligen (NT2) kan afleggen, vind je in dit overzicht.

Wanneer je de proeven vreemde talen kan afleggen, vind je in het overzicht hieronder.

 

andere opleidingen

Ook voor sommige modules binnen de opleidingen tweedekansonderwijs en bedrijfsbeheer kan je proeven afleggen om je kennis te bewijzen en eventueel een vrijstelling te verkrijgen.

 

wat na de proef?

 • Maak een afspraak met de trajectbegeleider van de opleiding.
 • Op basis van je resultaten op deze proef, je vroegere schoolcarrière en eventuele werkloopbaan, stel je samen een traject op.
 • Met het trajectblad dat je van de trajectbegeleider ontvangt, schrijf je je in.

Op deze data kan je proeven afleggen

To top

kom langs en schrijf je in

waar en wanneer?

 • Meld je persoonlijk aan op het secretariaat van een campus. Je kan in elke campus inschrijven voor alle opleidingen. 
 • Telefonisch of per mail inschrijven kan dus niet.
 • Inschrijven doe je bij voorkeur voor de start van een module en uiterlijk vóór een derde van de lestijden verstreken zijn. Sommige modules zijn echter al sneller volzet. Wacht dus niet te lang met inschrijven.
 • Leg niveau- of vrijstellingsproeven af vóór je je inschrijft.

Hier vind je de openingsuren van de verschillende campussen

 

 

wat meebrengen?

 • Een geldig identiteitsbewijs of document wettig verblijf.*
 • Bewijs van toelating tot de opleiding (diploma, getuigschrift, …)
 • Eventueel een geldig attest als bewijs van recht op volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld. Hier vind je een handig overzicht van de meest voorkomende attesten. Ontvang je een werkloosheidsuitkering of zit je in je beroepsinschakelingstijd? Dan kan je ook zelf het VDAB-attest afdrukken via de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’.
 • Betaling kan met cash geld, via Bancontact of met opleidingscheques. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.

 

* We lezen je gegevens in met een ID-lezer. GO! CVO Antwerpen respecteert hierbij de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Volgende persoonsgegevens lezen we in: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, geslacht, rijksregisternummer, datum geldigheid identiteitskaart en foto. Deze gegevens geven we niet aan derden.

To top