Schoolraad

Schoolraad

Advies- en overleg-orgaan

Advies- en overlegorgaan

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan dat in dialoog gaat met de directeur van GO! CVO Antwerpen. De schoolraad geeft advies over alles wat de algemene organisatie van het CVO aangaat. De schoolraad kan advies geven aan de directeur over het werkplan van het CVO en over de werving van cursisten. De directeur van het CVO overlegt samen met de schoolraad over de aanwending van de lestijden en over het centrumreglement. Het CVO moet het advies van de schoolraad niet uitvoeren, maar houdt er wel rekening mee.

 

In de schoolraad zetelen

  • drie leden van het personeel
  • drie meerderjarige cursisten
  • twee leden die gekozen worden uit het lokale socio-economische en culturele milieu

 

De directeur is geen lid van de schoolraad maar woont wel de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem.

 

In het volwassenenonderwijs worden om de twee jaar nieuwe leden gekozen voor de schoolraad. Het CVO organiseert hiervoor verkiezingen bij het personeel en de meerderjarige cursisten. De twee coöptanten worden verkozen door de andere leden van de schoolraad. 

 

Wil je contact opnemen met - de leden van – de schoolraad, dat kan! Stuur dan een mailtje naar schoolraad(at)cvoAntwerpen.be of spreek een van de leden aan wanneer ze op het CVO aanwezig zijn.