Open leercentrum

Open leercentrum

GO! campus Hoboken

Open leercentrum

GO! campus Ruggeveld

Open leercentrum

Voor wie?

Het open leercentrum is centraal gelegen in de school en vrij toegankelijk voor alle cursisten en docenten van CVO Antwerpen. Zowel vóór je inschrijving als tijdens en na je leertraject kan je hier terecht. 

 

Waarvoor kan je er terecht?

Informatie over je opleiding

In het open leercentrum word je geïnformeerd door docenten, studiecoaches en trajectbegeleiders over de inhoud en doelstellingen van een opleiding, over toelatingsvoorwaarden en over het leertraject. Ook alle intakegesprekken en niveauproeven vinden hier plaats. Je kan er ook je dossier voor vrijstelling van opleidingsonderdelen indienen en bespreken. 

 

Studiemateriaal/internet

Je kan in het open leercentrum het beschikbaar materiaal (kranten, tijdschriften, eindwerken, oefenmateriaal, …) consulteren en vrij gebruik maken van internet. Voor cursussen die in gecombineerd onderwijs georganiseerd worden, kan je tijdens de afstandsmomenten je studiemateriaal verwerken in het open leercentrum. Hierbij kan je zowel inhoudelijk als technische ondersteuning vragen van aanwezige docenten en studiecoaches.  

 

Trajectbegeleiders

Voor elke opleiding is er in het open leercentrum een trajectbegeleider beschikbaar die samen met jou een traject uitstippelt. Je kan steeds rechtstreeks contact opnemen met trajectbegeleiders of via je docent of verantwoordelijke een afspraak regelen.  

 

Leermoeilijkheden en -problemen

De trajectbegeleiders in het open leercentrum zijn ook gespecialiseerd  in het ondersteunen van cursisten met leermoeilijkheden en –problemen. Gezien de specifieke functie van trajectbegeleiding binnen een school kunnen er geen diagnoses worden gesteld of therapieën worden gegeven. Voor het stellen van een diagnose word je doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleners (bv voor het verkrijgen van een dyslexie-attest).

 

Samengevat

Samengevat is het dus een ruimte waar je terecht kan voor:

 • ondersteuning bij gecombineerd onderwijs
 • informatie over de verschillende opleidingen
 • een trajectgesprek met je begeleider
 • (gratis) computergebruik
 • gebruik van kopieermachine en printer
 • aankopen van boeken
 • kranten en tijdschriften
 • extra oefeningen
 • extra uitleg
 • opzoekwerk
 • hulp bij specifieke leerproblemen
 • extra-muros activiteiten: filmvoorstellingen, voordrachten, optredens