Nieuws

verhoging inschrijvingsgeld

De overheid heeft beslist om van de cursisten een extra bijdrage te vragen om het volwassenenonderwijs te financieren. Concreet betekent dit dat het standaard inschrijvingsgeld voor cursussen met een eerste lesmoment na 01/01/2015 wordt verhoogd van 1,15 euro naar 1,50 euro. De verhoging is dus niet van toepassing op cursisten van de opleidingen NT2, aanvullende algemene vorming en alle cursisten met een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de overige opleidingen.

Cursisten die nu inschrijven zullen het verhoogd inschrijvingsgeld betalen. Cursisten die reeds ingeschreven waren, zullen in de komende weken worden uitgenodigd voor een bijbetaling indien zij het plafond van 460/575 euro dit schooljaar nog niet hebben bereikt.
Het plafond van 460 euro/schooljaar voor secundair volwassenenonderwijs en 575 euro/schooljaar voor hoger beroepsonderwijs blijft dit schooljaar gehandhaafd maar verhoogt volgend schooljaar naar 600 euro.
 
We betreuren dat deze maatregel geldt voor alle cursussen met een eerste lesmoment na 01/01/2015 ook als cursisten reeds ingeschreven zijn. We hadden het zelf graag anders gezien.  

To top