Nieuws

samen sterk voor werk

Een piekende jeugdwerkloosheid, de toenemende vraag naar omscholing en levenslang leren … CVO Antwerpen, AP Hogeschool en het officieel hoger onderwijs in Antwerpen doen er iets aan!

Bij de start van het nieuwe academiejaar bundelen 8 partners hun krachten. AP Hogeschool, de Hogere Zeevaartschool, 5 Centra voor Volwassenenonderwijs waaronder CVO Antwerpen en 1 secundaire school Verpleegkunde bieden vanaf dit academiejaar samen 24 opleidingen hoger beroepsonderwijs (HBO5) aan.

Dit  unieke samenwerkingsverband tussen de hogescholen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Antwerpen en het Stedelijk Onderwijs Antwerpen versterkt het hoger beroepsonderwijs in de provincie Antwerpen over drie onderwijsnetten heen.

 

HBO5
Naast de bachelor- en masteropleidingen behoren ook de opleidingen hoger beroepsonderwijs tot het hoger onderwijsaanbod in Vlaanderen.

Hoger beroepsonderwijs of HBO5 situeert zich op niveau 5, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professioneel gerichte bacheloropleidingen (niveau 6).

De HBO5-opleidingen bereiden studenten voor op de uitoefening van een beroep, maar maken het ook mogelijk om via een aanvullend verkort traject een bachelordiploma te behalen aan de hogeschool.

Studenten die een HBO5-opleiding met succes afronden, behalen een graduaatsdiploma dat vanaf dit academiejaar gezamenlijk wordt uitgereikt door de onderwijsinstellingen van het samenwerkingsverband.

 

Flexibiliteit troef
Dankzij een aanbod van zeer flexibele leertrajecten en lesmomenten kunnen jongeren en volwassenen op hun eigen ritme en in functie van hun eigen behoeften een diploma hoger onderwijs behalen. Afstandsonderwijs (o.a. e-learning) is dan ook een van de speerpunten van het samenwerkingsverband. De betrokken partners wensen zo een gepast antwoord te formuleren op de groeiende vraag naar afgestudeerden met een hoger onderwijsdiploma.

Ook voor volwassenen die zich willen bijscholen of professioneel een andere weg willen inslaan, biedt HBO5 de ideale uitkomst.

 

Kansen creëren
Afgestudeerden met een graduaatsdiploma dragen vaak bij aan de invulling van knelpuntberoepen. Het samenwerkingsverband wil daarom inzetten op nieuwe opleidingen die beantwoorden aan de steeds evoluerende noden van de sectoren en de arbeidsmarkt. De 8 partners zullen de samenwerking met het bedrijfsleven in de Antwerpse regio verder uitbouwen en het opleidingsaanbod afstemmen met andere opleidingsverstrekkers zoals VDAB en Syntra.

Ze hebben daarvoor verschillende troeven in handen. De partners bieden een aantal (in de provincie) unieke HBO5-opleidingen aan die tegemoet komen aan de prangende vraag naar personeel in verschillende sectoren.

 

(bron: www.ap.be )

To top