Nieuws

Een diploma, nog steeds de beste garantie op een baan

"15 procent van de Belgische jongeren zit thuis zonder werk en zonder opleiding." Lees hier het volledige artikel (De Morgen, 10/09/2014)

15 procent van de Belgische jongeren zit thuis zonder werk en zonder opleiding. Die groep groeit jaar na jaar. En die situatie houdt risico's in, waarschuwt de OESO.

 

Uit de jaarlijkse studie Education at a Glance van de organisatie blijkt dat het aantal niet-studerende en niet-werkende tieners en twintigers in ons land van 12,1 naar 15 procent steeg tussen 2008 en 2012. In West-Europa doen alleen Frankrijk en Groot-Brittannië het slechter.
De situatie is het ergst in Brussel, waar het cijfer tot bijna 20 procent oploopt, al maakt Actiris zich al enige tijd sterk dat de jeugdwerkloosheid weer aan het afnemen is. Zo was er in augustus en juli een daling van respectievelijk 8,7 procent en 9 procent tegenover het jaar ervoor.
Nog een belangrijke vaststelling in de studie van de OESO: een diploma is ook nog steeds de beste garantie op een baan. In 2012 bedroeg de werkloosheid van mensen die geen hoger middelbaar diploma hadden 13 procent. Dat cijfer zakt tot 6,7 procent voor wie een diploma van het hoger middelbaar behaalde, en het wordt 3,4 procent voor wie een diploma hoger onderwijs op zak heeft.
De toegang tot het hoger onderwijs is wel niet voor iedereen even gelijk. Slechts 5,75 procent van de studenten in het Vlaams hoger onderwijs zijn afkomstig van laagopgeleide gezinnen, terwijl die laatste groep voor 18 procent van de bevolking staat. Wat gelijke toegang tot het hoger onderwijs betreft, scoort Vlaanderen dan ook slechter dan het OESO-gemiddelde.


Mannen en vrouwen
Op het vlak van gender valt het op dat hoogopgeleide vrouwen in België meer kansen hebben op de arbeidsmarkt dan de mannen, iets wat erg afwijkt van de situatie in andere OESO-landen. De werkloosheidsgraad bij hoogopgeleide vrouw bedraagt 3,3 procent, terwijl die bij hoogopgeleide mannen op 3,6 procent ligt.

 

Bron: De Morgen, 10/09/2014

To top