Missie

Missie

Open leercentrum en doelstellingen

Open leercentrum

GO!

Scholengroep

GO! CVO Antwerpen is een open leercentrum met als opdracht 

 • een cultuur van duurzame individuele, sociale en professionele ontwikkeling te realiseren
 • door het organiseren van open, innoverend en kwaliteitsvol volwassenenonderwijs
 • rekening houdend met de behoeften van de cursisten, de regio, Europa en de maatschappij
 • met het oog op doorstroom naar verdere opleiding en naar de arbeidsmarkt

 

Om onze missie te realiseren richten we ons op 6 strategische doelstellingen 

 • We ontwerpen het OLC als het kloppende hart van ons centrum, waar we cursisten, medewerkers en mensen van buiten de school activeren om zowel formeel, informeel als non-formeel te leren.
 • We ontwerpen en realiseren een slimme en doelgerichte communicatiemix om een centrum te vormen met een cultuur van betrokkenheid en duurzame, individuele, sociale en professionele ontwikkeling.
 • We verbinden cursisten, medewerkers, campussen, opleidingen en culturen om een sterke CVO-identiteit te creëren.
 • We stimuleren en versterken centrumbreed taalvaardigheid, waardoor leren en participeren efficiënter, aangenamer en aantrekkelijker worden.
 • We stimuleren en versterken centrumbreed andragogiek om van levenslang leren een realiteit te maken.
 • Wij bouwen en integreren zelf slimme digitale oplossingen om een boeiende en efficiënte leer- en werkomgeving te creëren. 

 

 

To top

Pedagogisch Project van het GO!

De missie van GO! CVO Antwerpen sluit nauw aan bij de 7 pijlers van het Pedagogisch Project van het GO! waartoe het behoort: 

 • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid
 • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening
 • mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken
 • bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren
 • getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid
 • oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
 • de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich
 • ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

 

De integrale tekst van het PPGO! vind je op www.g-o.be.

 

 

 

To top

GO! scholengroep Antwerpen

GO! CVO Antwerpen maakt deel uit van scholengroep Antwerpen.  

 

 

To top