Internationalisering DIDO

To top

DIDO - dropping in the drop-outs

DIDO in het kort

  • KA2 strategisch partnerschap, een specifieke actie binnen het Erasmus+ programma van de Europese Commissie
  • Het project loopt van oktober 2017 tot augustus 2020.
  • 6 partners uit België, Zwitserland, Finland, Nederland, Portugal en Denemarken

DIDO in het lang

GO! CVO Antwerpen zal gedurende 3 jaar samenwerken met 5 Europese partners aan het Erasmus+ project DIDO, dropping in the drop-outs. We gaan op zoek naar strategieën en tools om de uitval van cursisten in het volwassenenonderwijs te verminderen en hun motivatie te verhogen. We onderzoeken zowel in Vlaanderen als in de partnerlanden de oorzaken van uitval en denken vervolgens na over mogelijke oplossingen. Op Europees niveau werken we concrete acties en tools uit om drop-out te verminderen. Deze tools worden uitgetest in alle partnerlanden en worden nadien samengebracht in een online toolkit die voor iedereen toegankelijk zal zijn. 

DIDO in beeld